top of page

Trädklättrare Stockholm

Det finns många skillnader mellan trädklättring och det arbete som utförs i trädet. Många människor förvirrar de två och tror att de är desamma. Men klättring och arbete i trädet är två helt olika aktiviteter. En person kan lära sig att klättra i träd på relativt kort tid, men att arbeta i trädet tar mycket tid och är en lång lärandeprocess.

En av de grundläggande kraven för att bli en bra klättrare är fysisk kondition. Arbetet är mycket krävande av ens styrka och uthållighet, till och med så enkelt en uppgift som att komma över en stor gren. Sådana hinder kan vara bortom en persons fysiska förmåga, om de inte är i form. I många träd kan ett antal hinder komma att övervinnas för att komma till själva arbetet. Att känna många olika tekniker kommer att spara mycket energi i klättring av träd och att vara i gott skick kan göra det mycket lättare och rädda man ur manga tuffa situationer. En bra aspekt av trädarbete är att det kommer att hålla dig i ganska bra fysiska form.

Trädklättring Uppsala

En bra klättrare måste ha en gedigen kunskap om verksamheten. Man måste lära sig grundfaktorerna av trädfällning och de manga olika snitt som används för specifika ändamål. En bra trädklättrare måste ocksa veta mycket om riggning med rep och spänningen och vektorerna. En klättrare måste redan veta en hel del om hur träd växer och hur man styr den tillväxten med beskärningen. Det finns mycket prestige i verksamheten när man anses vara kunnig samt att kunna göra det bra.

Trädklättring på ett felaktigt sätt kan vara farligt och leda till allvarliga skador. På grund av det säkerheten på arbetsplatsen alltid ska vara en prioritet. En trädklättrare bör inspektera sin utrustning innan arbetet påbörjas. Trädet som ska klättras bör inspekteras och anses vara säkert att klättra. Under arbetet på allmänna vägar, skolor, daghem mm varningskyltar måste vara på plats och minst en grundarbetare ska vakta arbetsplatsen.

Please reload

bottom of page