top of page

Arborist Stockholm

Välkommen till Hackspetten
Trädvård AB!

Experter inom avancerad trädfällning och trädbeskärning

Om du behöver hjälp med trädfällning eller trädbeskärning i Stockholm, Uppsala, Norrtälje eller Roslagen då har du kommit till rätt ställe. Det är bara att fylla in formuläret nedan.

Värför välja oss?

Vi har erfarenheten, kunskapen, rätt utrustning och viktigast av allt professionell personal som alltid är redo att möta och överträffa dina förväntningar. Trädfällning kan vara farligt och därför är säkerheten vår främsta prioritet. Under de senaste 12 åren i branschen har vi aldrig haft behov av att använda vår försäkring. Vi gör det vi lovat dig att göra och vi kommer alltid i tid.

Får jag fälla vilka träd som helst på min tomt?

Oftast kan du fälla de träd som växer på din fastighet med undantag för de så kallade skyddsvärda träd som avses av:

• jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under
brösthöjd.

• äldre träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre ä140 år.
• grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad
hålighet i huvudstammen.

Klicka på länken nedan och läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen.se

När kan vi utföra jobbet?

Vanligtvis kan vi utföra jobbet inom en månad från det att du har accepterat vårt erbjudande. Men vi är flexibla och vi förstår att ett träd ibland snabbt blir en fara. I nödsituationer kan vi ta hand om riskträd inom en till tre dagar. Tveka inte att kontakta oss vid akuta ärenden. Väntetiden under vintermånaderna när vi är mindre upptagna brukar vara kortare.

Vilken årstid är bäst för trädbeskärning?

Den frågan hör vi ofta. Årstiden har dock en marginell effekt på resultatet av beskärningen. Det som är jätte viktigt och ofta förbises är att följa alla regler och riktlinjer för korrekt beskärning.Vi rekommenderar dock att avstå från trädbeskärning strax före och under blomning eller bladutveckling.

Vem är en Arborist?

En arborist är en person som beskär, fäller och tar hand om träd och buskar för att skydda växtens hälsa och skydda omgivningen, inklusive bostäder, elledningar, trottoarer, vägar, mm. Genom att använda specialutrustning för att säkert klättra och beskära träd kan en arborist se till att träden på privata och offentliga fastigheter är välskötta, hälsosamma och utgör ingen risk för egendom eller människor runtomkring dem.

Arborister fokuserar i allmänhet på hälsa och säkerhet för enskilda växter och träd, snarare än att sköta skogar eller skörda ved.

Vad gör en Arborist?

Träd är överallt och ger människor många fördelar. De erbjuder skugga, producerar syre och ger mat. De håller gatorna och städerna svala och förhindrar jorderosion. De är också mycket glädjande att titta på - folk älskar att ha träd runt dem. Och precis som en person behöver träden rätt skötsel och näringsämnen för att hålla sig frisk. En arborist ger denna typ av omsorg. Medan träd ger många fördelar för människor, om de lämnas orörda kan de orsaka skador. De kan växa på kraftledningar eller byggnader. De kan också orsaka skador i svåra väder som kan leda till strömavbrott, förstörda hus, bilar eller andra värdesaker. Träd kan också vara farliga för människor eller djur.

Trädbeskärning Stockholm Uppsala

Här är några av de viktigaste sätten som en arborist kan behålla och ta hand om träd:

Trädbeskärning - Arborister kan avgöra vilken typ av beskärning som behövs för enskilda träd. Beskärning främjar hälsosam tillväxt, rysar trädet av död ved och gör det säkrare.

Trädfällning - Som en sista utväg kan en arborist rekommendera att ett träd måste fellas, men det är alltid noggrant övervägt. En arborist har rätt kompetens och utrustning för att ta bort ett träd på ett säkert och effektivt sätt.

Trädplantering - Att plantera ett träd på rätt plats är viktigt för trädets långsiktiga hälsa. En arborist kan bestämma lämplig plats för träd och hjälpa till med plantering.

Akutarbete - Stormar och starka vindar kan orsaka stora skador på träd eller enskilda grenar. Om ett träd faller, eller dess grenar orsakar skador på hus eller kraftledningar en arborist kan säkerställa att situationen hanteras ordentligt.

En arborist ger andra tjänster såsom riskbedömning, befruktning, kronstabilisering, luftning och blixtskydd etc. De kan också identifiera eventuella sjukdomar eller parasiter, se till att träd har tillräckligt med stöd och ta bort eventuella skadliga växter. En arborist kan ge samråd som hjälper till att avgöra när dessa tjänster är nödvändiga.

| Trädklättrare Stockholm | Trädfällare Stockholm |

bottom of page